Select Page
Baa Sogave | ಬಾ ಸೊಗವೇ

Baa Sogave | ಬಾ ಸೊಗವೇ

Baa Sogave | Ahalye – 1999 | Ninasam Theatre Institute | Playwright: Pu.Ti.Narasimhachar | Lyrics: Pu.Ti.Narasimhachar | Play Direction: Akshara K.V. | Music Composer: Akshara K.V. | Narration: Akshara K.V. | Female Vocals: Vidya Hegde, Shailashree Urs, Rathna,...
Agali Iralareno । ಅಗಲಿ ಇರಲಾರೆನೋ

Agali Iralareno । ಅಗಲಿ ಇರಲಾರೆನೋ

Agali Iralaareno | Saambashiva Prahasana – 1985 | Ninasam Tirugata Playwright: Chandrashekhar Kambar | Lyrics: Chandrashekhar Kambar | Play Direction: Akshara K.V. | Music Composer: Chandrashekhar Kambar | Narration: Akshara K.V. | Female Vocals: Vidya Hegde |...