Theater Yaksha, Udupi & Selected artists from Tenku Tittu present Dusshasana Vadhe. 12 December 2015 MGC Ground, Bondel, Mangalore Program organised by Yakshagana Kalaranga (R), Udupi, Yakshadhwani Trust (R), Mangaluru,Vibhinna Mangaluru Yakshagana Team Bhagavatha – Kuriya Ganapathi Shastri, Balipa Shivashankara Bhagavatha | Chende, Maddale – Padyana Shankaranarayana Bhat, Krishna Prakasha Ulittaya, Murari Kadambalittaya | Chakratala – Rajendra Krishna | Screen and Assistance – Prithiviraj Kavattar, Pavan Kervashe, Narayana | Kodangigalu – Pavan Kervashe, Rahul Kudla | Bala gopala – Hariraja Kateel, Sharath Kumar | Mukhya Sthrivesha – Shashikantha shetty Karkala | Arjuna – Shambhayya Bhat Kanjarpane | Bheemasena – K. Govinda Bhat | Chandi roopi Dhroupadi – Ubaradka Umesha Shetty | Dharmaraya – M. L. Samaga | Dhraupadi – Akshaya Kumar Marnar | Duryodhana – 1 – Pavan Kervashe | Duryodhana – 2 -ShriKrishna Devakana Dushshaasana – Ubaradka Umesha Shetty | Ghora Dushshaasana – Sanjeeva Shirankallu | Hanuma Naika – Mavvaru Balakrishna Maniyani | Hariraja Kateel, Sharath Kumar | Ishvara – Shivaraj | Karna – Venkatesha Kallugundi | Kauravas – Venkatesha Kallugundi, Deevith Kumar, Rahul Kudla, Shivaraj | Nakula – Lakshmana Kumar Marakada | Puneeth Krishna, Ajay Subrahmanya | Raudra Bheema – Balakrishna Mijaru | Sahadeva – Shreekrishna Devakana | Shakuni – Deevith kumar | Shashidhara Kanyana, Lokesha Muchchuru | Shreekrishna – Lakshmana Kumar Marakada | Creative Coordination – Prithviraj Kavattar Organising Committee Dr. P. Manohara Upadhya, Dr. Mahalinga Bhat K, Abhaya Simha, Aravinda Kudla, Ashokavardhana, Dr. J.N.Bhat, Dr. Muralidhara Shetty, Dr. Sathyanarayana Nooji, Dr. T.K Raveendran, Dr. Vidya, Ganaraja Bhat, Ganesh Rao, Keshava Nandodi, Maxim Rodrigues, Murali Kadekar, Narayana Balila, Prithviraj Kavathar, Rajeshwara Bhat, Sathya Ganapathi, Trilochana Shastry, Vishwanatha Panjimogaru Sanchi Foundation Team Core Team- NAM Ismail, Omshivaprakash, Abhaya Simha | Camera – Vishnuprasad .P, Lakshman Nayak, Somanatha, Madhusudhan | Assistance – Manjunatha | Lights – Kiran | Sound Recording – Jamie DSilva | LED Wall – Ramachandra and team | Subtitles – Avinash G. | Documentation Editing & director – Abhaya Simha

Support Sanchi Efforts

You can support “Sanchi Foundation” by donating a small amount. All donations to Sanchi Foundation (R) get 80G income tax exemption.

Creative Commons License

All Documentation Works by Sanchi Foundation, Bengaluru is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ‍

Opt for Sanchi Monthly News paper

ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ‍

You have Successfully Subscribed!