Select Page
Baa Sogave | ಬಾ ಸೊಗವೇ

Baa Sogave | ಬಾ ಸೊಗವೇ

Baa Sogave | Ahalye – 1999 | Ninasam Theatre Institute | Playwright: Pu.Ti.Narasimhachar | Lyrics: Pu.Ti.Narasimhachar | Play Direction: Akshara K.V. | Music Composer: Akshara K.V. | Narration: Akshara K.V. | Female Vocals: Vidya Hegde, Shailashree Urs, Rathna,...
Duranadina Hakki । ದೂರ ನಾಡಿನ ಹಕ್ಕಿ

Seetapahara – Talamaddale । ಸೀತಾಪಹಾರ – ತಾಳಮದ್ದಳೆ

Bhagavata: Subramanya Dhareshwara Maddale: Nagabhushana, Kedalasara Chande: Bhargava K.N Artists Dr. M. Prabhakara Joshi Ashoka Bhat, Ujire Radhakrishna Kalchar Nityananda Karantha Vasudeva Rangabhatta ಭಾಗವತರು: ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಧಾರೇಶ್ವರ ಮದ್ದಳೆ: ನಾಗಭೂಷಣ, ಕೇಡಲಸರ ಚಂಡೆ: ಭಾರ್ಗವ...