Ninasam, Heggodu

Ninasam, Heggodu is one of the finest theatre institutes in India. With its multifaceted activities in the field of art and culture, it has groomed innumerable intellectuals, theatre personalities and filmmakers. It is one of the best repertory, with some of the iconic productions in the history of theatre in India. The two-decade-old repertory has seen over a hundred shows for each play every year! Most of Ninasam’s productions are documented through photographs and write-ups. However, with the advent of new technologies and a pressing sense of documentation, Ninasam has set foot into audio-visual documentation.

Sthree Rupame । ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪಮೇ

Sthree Rupame । ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪಮೇ

ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಹಾಗೂ ನೀನಾಸಮ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ 'ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗ ಸಂಗೀತ'ಗಳ ದಾಖಲೀಕರಣದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸ್ತುತಿ *ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪಮೇ* ನಾಟಕ: ವಿಗಡ ವಿಕ್ರಮ ಚರಿತ । ನೀನಾಸಮ್ ತಿರುಗಾಟ ೧೯೮೬ । ನಾಟಕಕಾರ: ಸಂಸ । ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶನ: ಚಿದಂಬರರಾವ್ ಜಂಬೆ । ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ: ಬಿ.ವಿ. ಕಾರಂತ You can support “Sanchi...

read more
Harona Baa | ಹಾರೋಣ ಬಾ

Harona Baa | ಹಾರೋಣ ಬಾ

ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಹಾಗೂ ನೀನಾಸಮ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ "ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗ ಸಂಗೀತ" ದಾಖಲೀಕರಣದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. *ಹಾರೋಣ ಬಾ* ನಾಟಕ: ಪಂಜರಶಾಲೆ - ೧೯೭೧ ನೀನಾಸಮ್ । ನಾಟಕಕಾರ: ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್, ಬಿ.ವಿ. ಕಾರಂತ । ಗೀತಕಾರ, ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ: ಬಿ.ವಿ. ಕಾರಂತ ಈ ರಂಗ ಸಂಗೀತ ಕೇಳಲು,...

read more
Enitu Durake Saridu Nintiheyo । ಎನಿತು ದೂರಕೆ ಸರಿದು ನಿಂತಿಹೆಯೋ

Enitu Durake Saridu Nintiheyo । ಎನಿತು ದೂರಕೆ ಸರಿದು ನಿಂತಿಹೆಯೋ

ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಹಾಗೂ ನೀನಾಸಮ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರಂಗ ಸಂಗೀತದ ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. *ಎನಿತು ದೂರಕೆ ಸರಿದು ನಿಂತಿಹೆಯೋ* ನೀನಾಸಮ್ ತಿರುಗಾಟ ೧೯೯೯ರಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಅಹಲ್ಯೆ ನಾಟಕದಿಂದ. । ನಾಟಕಕಾರ, ಗೀತಕಾರ: ಪು.ತಿ.ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ । ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶನ, ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ: ಬಿ.ವಿ....

read more
ಬಾ ಸೊಗವೇ | Baa Sogave

ಬಾ ಸೊಗವೇ | Baa Sogave

ನೀನಾಸಮ್ ಹಾಗೂ ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅರ್ಪಿಸುವ, ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಗೀತೆಗಳ ದಾಖಲೀಕರಣ | 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016ರಂದು ನೀನಾಸಮ್ ಹೆಗ್ಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಾಖಲೀಕರಣ | ಬಾ ಸೊಗವೇ | ಅಹಲ್ಯೆ - 1999 | ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ | ನಾಟಕಕಾರ / ಗೀತಕಾರ: ಪು.ತಿ.ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ | ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶನ / ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ: ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ. |...

read more
ಬರುತಿಹನೇ ನೋಡೆ | Barutihane Node

ಬರುತಿಹನೇ ನೋಡೆ | Barutihane Node

ನೀನಾಸಮ್ ಹಾಗೂ ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಗೀತೆಗಳ ದಾಖಲೀಕರಣ | 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016ರಂದು, ನೀನಾಸಮ್ ಹೆಗ್ಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಾಖಲೀಕರಣ | ಬರುತಿಹನೇ ನೋಡೆ | ಗೋಕುಲ ನಿರ್ಗಮನ - 1993 | ನೀನಾಸಮ್ ತಿರುಗಾಟ | ನಾಟಕಕಾರ / ಗೀತಕಾರ: ಪು.ತಿ.ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ | ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶನ / ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ: ಬಿ.ವಿ. ಕಾರಂತ |...

read more
Swapna Nataka । ಸ್ವಪ್ನ ನಾಟಕ

Swapna Nataka । ಸ್ವಪ್ನ ನಾಟಕ

ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಹಾಗೂ ನೀನಾಸಮ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆಸಿರುವ "ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗ ಸಂಗೀತ" ದಾಖಲೀಕರಣದಲ್ಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ *ಸ್ವಪ್ನ ನಾಟಕ ವಾಸ್ತವ ಲೋಕ* ನಾಟಕಕಾರ: ಭಾಸ । ಅನುವಾದ, ಗೀತಕಾರ: ಕೀರ್ತಿನಾಥ ಕುರ್ತುಕೋಟಿ । ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶನ: ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ. ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ: ಯೋಗಾನರಸಿಂಹ You can support “Sanchi...

read more
Barutihane Node । ಬರುತಿಹನೇ ನೋಡೇ

Barutihane Node । ಬರುತಿಹನೇ ನೋಡೇ

Barutihane Node | Gokula Nirgamana - 1993 | Ninasam Tirugata | Playwright: Pu.Ti.Narasimhachar | Lyrics: Pu.Ti.Narasimhachar | Play Direction: B.V. Karanth | Music Composer: B.V. Karanth | Narration: B.R. Venkataramana Aithal | Female Vocals: Vidya Hegde, Shailashree...

read more
Baa Sogave | ಬಾ ಸೊಗವೇ

Baa Sogave | ಬಾ ಸೊಗವೇ

Baa Sogave | Ahalye - 1999 | Ninasam Theatre Institute | Playwright: Pu.Ti.Narasimhachar | Lyrics: Pu.Ti.Narasimhachar | Play Direction: Akshara K.V. | Music Composer: Akshara K.V. | Narration: Akshara K.V. | Female Vocals: Vidya Hegde, Shailashree Urs, Rathna, Geeta...

read more
Agali Iralareno । ಅಗಲಿ ಇರಲಾರೆನೋ

Agali Iralareno । ಅಗಲಿ ಇರಲಾರೆನೋ

Agali Iralaareno | Saambashiva Prahasana - 1985 | Ninasam Tirugata Playwright: Chandrashekhar Kambar | Lyrics: Chandrashekhar Kambar | Play Direction: Akshara K.V. | Music Composer: Chandrashekhar Kambar | Narration: Akshara K.V. | Female Vocals: Vidya Hegde |...

read more
Documentation Challenges & Possibilities

Documentation Challenges & Possibilities

Documentation Challenges & Possibilities Rustom Bharucha Paula Richman Akshara K.V. ದಾಖಲೀಕರಣದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸವಾಲುಗಳು ರುಸ್ತುಮ್ ಬರೂಚಾ ಪೌಲಾ ರಿಚ್ಮನ್ ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ You can support “Sanchi Foundation” by donating a small amount. All donations to Sanchi Foundation (R)...

read more
Agalida Alake । ಅಗಲಿದ ಅಲಕೆ

Agalida Alake । ಅಗಲಿದ ಅಲಕೆ

Ninasam Production - 2010 Based on the works of Kalidasa Conceived & Directed by B.R. Venkataramana Aithal ನೀನಾಸಮ್ ಪ್ರಯೋಗ - ೨೦೧೦ ಕಾಳಿದಾಸನ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಿ. ಆರ್. ವೆಂಕಟರಮಣ ಐತಾಳ You can support “Sanchi Foundation” by donating a small...

read more
Agni Mattu Male । ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಳೆ

Agni Mattu Male । ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಳೆ

Ninasam Tirugata - 1995 Written by Girish Karnad Directed by B.R. Venkataramana Aithal ನೀನಾಸಮ್ ತಿರುಗಾಟ - ೧೯೯೫ ರಚನೆ: ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಿ. ಆರ್. ವೆಂಕಟರಮಣ ಐತಾಳ You can support “Sanchi Foundation” by donating a small amount. All donations to Sanchi Foundation (R)...

read more
A Ooru E Ooru । ಆ ಊರು ಈ ಊರು

A Ooru E Ooru । ಆ ಊರು ಈ ಊರು

Ninasam Tirugata - 1994 Written by G.B. Joshi Directed by C.R. Jambe ನೀನಾಸಮ್ ತಿರುಗಾಟ - ೧೯೯೪ ರಚನೆ: ಜಿ.ಬಿ. ಆರ್ ಜೋಶಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಸಿ. ಆರ್. ಜಂಬೆ You can support “Sanchi Foundation” by donating a small amount. All donations to Sanchi Foundation (R) get 80G income tax...

read more
BV Karant Interview । ಬಿ.ವಿ ಕಾರಂತ ಸಂದರ್ಶನ

BV Karant Interview । ಬಿ.ವಿ ಕಾರಂತ ಸಂದರ್ಶನ

Natarang Pratishthan - 2000 Documentation of the work process by B.V.Karanth in Heggudu by Anamika Haksar and Kirti Jain ನಟರಂಗ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ - ೨೦೦೦ ಬಿ.ವಿ. ಕಾರಂತರ ಕಾರ್ಯ - ಕ್ರಮದ ದಾಖಲೀಕರಣ, ಹೆಗ್ಗೋಡು ಅನಾಮಿಕ ಹಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಕೀರ್ತಿ ಜೈನ್ You can support “Sanchi Foundation” by...

read more
GK Mastara Pranayaprasanga | ಜಿ.ಕೆ ಮಾಸ್ತರ ಪ್ರಣಯಪ್ರಸಂಗ

GK Mastara Pranayaprasanga | ಜಿ.ಕೆ ಮಾಸ್ತರ ಪ್ರಣಯಪ್ರಸಂಗ

Ninasam Marutirugata - 2008 Based on the Novel by Chandrashekhar Kambar Directed by Akshara K.V. ನೀನಾಸಮ್ ತಿರುಗಾಟ - ೨೦೦೮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರರ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧರಿತ ನಿರ್ದೇಶನ: ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ You can support “Sanchi Foundation” by donating a small amount. All donations to Sanchi...

read more
Gokula Nirgamana । ಗೋಕುಲ ನಿರ್ಗಮನ

Gokula Nirgamana । ಗೋಕುಲ ನಿರ್ಗಮನ

Ninasam Tirugata - 1993 Written by Pu.Ti. Narasihmachar Directed by B.V. Karanth ನೀನಾಸಮ್ ತಿರುಗಾಟ - ೧೯೯೩ ರಚನೆ: ಪು.ತಿ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನ: ಬಿ.ವಿ. ಕಾರಂತ You can support “Sanchi Foundation” by donating a small amount. All donations to Sanchi Foundation (R) get 80G...

read more
Hosasamsara । ಹೊಸಸಂಸಾರ

Hosasamsara । ಹೊಸಸಂಸಾರ

Ninasam Tirugata - 1996 Written by Da.Ra. Bendre Directed by Akshara K.V. ನೀನಾಸಮ್ ತಿರುಗಾಟ - ೧೯೯೬ ರಚನೆ: ದ. ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ. You can support “Sanchi Foundation” by donating a small amount. All donations to Sanchi Foundation (R) get 80G income tax...

read more

We thank Ninasam community, Heggodu

All who helped this project Directly and indirectly

Support Sanchi Efforts

You can support “Sanchi Foundation” by donating a small amount. You can also involve yourself in our projects effectively by sharing your ideas, organizing events, implementing and executing projects which make big difference or also by making a small payment towards donations.

All donations to Sanchi Foundation (R) get 80G income tax exemption.