ವಿಭಿನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕ್ರಮ ಒಂದೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎನ್ನುವ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಖ್ಯಾತ ರಂಗ ಕರ್ಮಿ, ಚಿಂತಕ, ಲೇಖಕರಾದ ಕೆ.ವಿ ಅಕ್ಷರ ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನೆಮಾದ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡು, ಅದೇ ಉದಾಹರಣೆ, ಕಾವ್ಯ, ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀನಾಸಮ್ ಹೆಗ್ಗೋಡಿನ ಆಪ್ತರಂಗ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕೆ.ವಿ ಅಕ್ಷರ ಅವರು ನೀಡಿದ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಂಚಿ ೬ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೬ರಂದು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

 


You can support “Sanchi Foundation” by donating a small amount. You can also involve yourself in our projects effectively by sharing your ideas, organising events, implementing and executing projects which make big difference or also by making a small payment towards donations. All donations to Sanchi Foundation (R) get 80G income tax exemption.

ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ‍

Opt for Sanchi Monthly News paper

ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ‍

You have Successfully Subscribed!